Företag

Stress

 

Skynda

 

 

Företag

Stressen och hastigheten i samhället tycks öka för varje år som går. Människan har många gånger svårt att anpassa sig till alla förändringar, informationsflöde och stress. Resultatet blir många gånger hög omsättning på personal, psykiska och fysiska obalanser som innebär dyra kostnader för företagen. För att man mer långsiktigt skall kunna bibehålla en stabilitet i företaget, ett ökat välbefinnande och bättre hälsa så krävs att det finns ett själsligt utrymme.

Mindfulness kan just vara det verktyg som kan ge oss det lilla utrymme som vi så väl behöver. Med små metoder kan man åstadkomma stora underverk.

Mindfulness har bevisligen hjälp mot en rad obalanser - som utbrändhet, stress, ångest, högt blodtryck, kronisk smärta och ätstörningar. Forskning visar återkommande positiva resultat hos människor som praktiserar mindfulness och meditation.

Jag håller föreläsningar och kortkurser i företag som är villiga att satsa på en förbättring av arbetsmiljön. Se fliken föreläsningar

Jag håller föredrag i företag och för allmänheten. Bland annat på Karolinska institutet och stadshuset i Stockholm

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Referenser
 • "Jag kan rekommendera
  denna tvådagarskurs för
  de som vill nå större
  harmoni och själv-
  kännedom".
 • "Alla diskussioner och framförallt dina kunskaper
  om motstånd, egot som du förmedlat"
 • "Jag är jättnöjd,
  en toppen kurs. Bra
  övningar, bra förklarat. Jordnära och bra".
 • "Att bli bemött i stillhet
  och tillåtande"
 • "Svårt att säga förrän hemma och känt efter. Lite omtumlad just nu"

 • Länkar till terapeuter
  Design downloaded from free website templates.