Föreläsningar

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsningar

Det vanligaste är föreläsningar som håller på 6 timmar. Då varvar man terori med praktik. Man går stegvis igenom olika skeenden i mindfulness där man gör en övning för att sedan diskutera och gå igenom det teoretiska.

Innehåll i föreläsningen:

 • Vakenhet
 • Flöde
 • Tiden – dåtid, nutid och framtid
 • Närvaro utan motstånd
 • Öppenhet
 • Utan värderingar
 • Förgänglighet
 • Olika typer meditationer

Vid den kortare varianten, som motsvarar en halvdag, så blir det mer teoretiskt och mer kompakt än heldagen.

 

 

 


Referenser
 • "Jag kan rekommendera
  denna tvådagarskurs för
  de som vill nå större
  harmoni och själv-
  kännedom".
 • "Alla diskussioner och framförallt dina kunskaper
  om motstånd, egot som du förmedlat"
 • "Jag är jättnöjd,
  en toppen kurs. Bra
  övningar, bra förklarat. Jordnära och bra".
 • "Att bli bemött i stillhet
  och tillåtande"
 • "Svårt att säga förrän hemma och känt efter. Lite omtumlad just nu"

 • Länkar till terapeuter
  Design downloaded from free website templates.