Vad är en retreat

Buddha i meditationR etreat betyder att ”dra sig undan” eller ”att gå på reträtt.” Den har en djup förankring i den Tibetanska buddhistiska traditionen och har varit en viktig del i deras andliga utveckling. Det finns många historier om hur lamor och yogis drog sig undan från världen till ensamhet och isolering. En del av de spenderade hela sitt vuxna liv i meditation och avskildhet högt upp i bergen i en grotta eller i ett enkelt retreathus. 
För oss västerlänningar handlar det ofta att kunna få lite paus från ett krävande liv med stress, krav och brist på utrymme. Det handlar också om att skapa en situation där vi kan bryta vanor som kanske är destruktiva för oss. Förhoppningsvis kan man bära med sig det goda man fått i retreaten in i vardagen.  Retreaten kan skapa de rätta förutsättningarna och det lugn vi behöver. Meditationen och den djupa avslappningen gör att vi får chans att återhämta oss och att ladda batterierna för att få en bättre kvalitet och balans i livet.

 

Varför ska man gå in i en retreat?

Lama Lodru i Stockholm berättade hur en person sa till honom: ”Att gå in i retreat måste väl ändå vara att fly från världen, ansvaret och verkligheten ”. Han svarade: ”Min upplevelse är tvärtom, att vara i retreat är på riktigt. Där finns få möjligheter till flykt från oss själva.”  

När man sitter i sitt rum och mediterar har man på sikt inget val än att möta sig själv och medvetandegöra de sidor vi allra minst vill kännas vid. I det vanliga livet finns det massor av möjlighet att fly från nuet - med TV, datorer, projektioner, mat, stress och en ständig jakt efter tillfredställelse från den yttre världen. 
I dagens samhälle växer unga upp med datorer och internet. De är bra på att samla ihop information snabbt men har svårare att fördjupa sig i ett ämne en längre tid. Att kunna koncentrera sig och därmed få ett djup är viktigt för att kunna få kunskap om oss själva. Om vi går in i en retreat i isolering och utan avbrott kan vi få ett djup i tillvaron som är få förunnade i dagens samhälle. Djupet och enkelheten gör att det blir lättare att se orsak och verkan av vårt sätt att tänka och agera. Ytlig, intellektuell kunskap omvandlas till visdom när vi av egen erfarenhet kan se sambanden mellan vad vid gör eller tänker och dess effekt. Visdomen kan ingen ta ifrån oss eftersom den är djupt integrerad i vårt medvetande. Vi stoppar inte handen i elden, vi vet att det bränns – det är visdom. En kontinuerlig djup närvaro hjälper också till att genomskåda egots alla olika draman. 
Det kan vara bra att gå in i ett par retreater om året för att hitta balans. Stressen ackumuleras och gör att man förlorar kontakten med nuet och oss själva. Återhämtningen från sådana perioder kan ta veckor ibland månader innan systemet hinner varva ner. Om man istället går in i en retreat så är det troligt att du bli lika avslappnad efter ett par dagar i retreaten som det annars skulle ta flera veckor att uppnå.

 

Tystnad i retreaten

Tystnaden gör att vi lättare kan gå in i oss själva och uppnå ett meditativt och kontemplerande tillstånd. En del människor kan i början uppleva tystnaden som svår, men efter ett par dagar så är det något som uppskattas när man väl har accepterar det.
Ouspensky, en rysk mästare som levde i början av förra sekelskiftet, sa att så fort vi öppnar munnen ljuger vi. Antingen överdriver vi eller undviker att säga sanningen. Han sa att det är ytterst svårt att vara sanna. Det krävs en stor mognad inom oss. Om man pratar mycket och mycket dumt är sagt, som man oftast gör efter ett tag, förlorar man energin inom sig. Tystnaden gör att man kan hålla kvar en positiv energi i sig själv. Relationen mellan kursdeltagarna och relationen till sig själv blir mycket bättre.

Meditationsklocka

 

Suzuki, en japansk zen mästare, sa: ”När jag äter - äter jag. När jag sover - sover jag och när jag väntar - väntar jag. I den enkelheten finns ingen lögn kvar, bara nuet.

 

 

 

 

 

Vad innebär retreat för oss västerlänningar

I vår kultur har vi ingen tradition av retreater och historiskt sett är det ganska nytt för oss. Att försöka göra retreat på samma stränga sätt som det gjordes i Tibet är fullt möjligt men de flesta av oss väljer en enklare variant. Min lärare, Akong Rinpoche, sa att: ”Ni västerlänningar jobbar lite för mycket och vi tibetaner jobbar lite för lite.” Hos många österlänningar behövs en sträng disciplin för att ”få fart på dem”, att få de att vakna upp och bli mer medvetna. Vi västerlänningar är redan så hårda mot oss själva, att dessutom införa en hård disciplin kanske inte alltid är det bästa. Jag tror att vi behöver vänlighet, en massa vänlighet. Det finns hos oss en bestraffande lutersk stränghet där vi ibland hackar på och hatar oss själva samt inte tycker att vi gör tillräckligt. Det som är svårast att göra är nästan alltid bäst för oss. För en del av oss kanske det handlar om att sitta ner och göra ingenting. Att bara vara.

 

Tibetanska buddhistiska retreater

Medicin BuddhaEn traditionell tibetansk retreat är på 3 år, 3 månader och 3 dagar. Man säger att det är den absolut kortaste tiden som en person kan bli upplyst på. Sådana retreater görs också här i väst, bland annat i klostret Samye Ling i Skottland. 
Lama Gendun Rinpoche som hade gjort en sådan retreat trodde att han hade förstått sinnets sanna natur. Efter ytterligare 30 år i ensam retreat så förstod han då att han inte hade förstått knappt någonting efter de tre första åren. Det visar hur oändligt stort vårt medvetande är och i nuet finns inga gränser på hur långt vi kan utvecklas. Intellektet är mycket begränsat och överskattat av oss västerlänningar.
Det här filmklippet visar en nunna som varit i retreat under 45 års tid och det är första gången som hon har blivit filmad. Det är rörande att se hennes medkänsla och empati. 
Vi västerlänningar har kanske inte möjlighet eller ambition att göra på samma sätt som tibetanerna, men det kan inspirera oss att se vad de har uppnått genom meditation och genuin andlighet. Hos mig har en längtan att hitta tillbaka till mitt autentiska jag varit en drivkraft för att meditera och utvecklas. Jag kan se att denna kvalitet finns närvarande hos dessa mästare i meditation och de har därför inspirerar mig på ett djupt plan som ingen annan i samhället lyckats göra.

EnglishSwedish

Länkar

Mindfulnesscentrum
Sömnlöshet
Akupunktur
Samye Ling
Buddistisk psyko- terapi utbildning

NYHETER:

Vi har haft flera fina retreater och undervisning under flera års tid. Varje år kommer vi att ha ytterligare 6 retreater. I grannfastigheten har vi meditationsrum, sovrum, toalett och dusch. Här kommer några bilder från retreaterna.

------------------------

Ny facebooksida!
Kolla gärna in på Byvalla - Ett buddhistiskt kollektiv och retreatcenterFacebook-sida.
Där hittar du bl.a. fler foton, info samt en del visdomsord. Du får även gärna bli medlem!

Nytt bildspelet om Byvalla!!